• แม่เหล็ก NdFeB แบบผูกมัดแบบกำหนดเอง

    แม่เหล็ก NdFeB แบบผูกมัดแบบกำหนดเอง

    แม่เหล็ก NdFe-B แบบผูกมัดเป็นแม่เหล็กชนิดหนึ่งที่ทำโดยการ "กด" หรือ "ฉีดขึ้นรูป" โดยการผสมผงแม่เหล็ก NdFeB และสารยึดเกาะที่ดับอย่างรวดเร็วความแม่นยำขนาดของแม่เหล็กที่ถูกพันธะนั้นสูงมาก และสามารถทำเป็นอุปกรณ์องค์ประกอบแม่เหล็กที่มีรูปร่างค่อนข้างซับซ้อนได้มีลักษณะเฉพาะของการขึ้นรูปแบบครั้งเดียวและการวางแนวแบบหลายขั้ว และสามารถฉีดเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับส่วนรองรับอื่นๆ ระหว่างการขึ้นรูป